För att ledarna ska veta hur många som kommer är det av största vikt att du anmäler dig till de pass du ska närvara på.