070 665 02 72 kontakt@hiltibjjvasteras.se Ängsgärdsgatan 9, 721 30 Västerås

REGLER & POLICIES

 • Vid varje träningstillfälle skall din utrustning vara hel och ren.
 • Vi tränar antingen i Gi eller t-shirt/rashguard och shorts/tights.
 • Inga smycken (även piercing), armbandsur eller glasögon får bäras under träning.
 • Fråga din instruktör om lämplig utrustning om du känner dig osäker.
 • Undvik om möjligt öronskydd, suspensoar, knäskydd eller motsvarande som har hårda delar.
 • Badtofflor eller motsvarande skall användas då vi rör oss utanför mattan.
 • Vattenflaska om du vill dricka vatten under passet.
 • Kvarglömd utrustning sparas i en månad i korgen märkt ”kvarglömt”, därefter kastas den.

 • Träningskläder skall vara hela och rena innan träningen börjar.
 • Träningsutrustning skall vara personlig och denna skall tvättas efter varje träning.
 • Om du nyttjar tandskydd, skölj detta före och efter träning.
 • Om du nyttjar tejp för fingrar/händer, tillse att du kastar denna i papperskorgen då den lossnar eller när du tar bort den efter träning.
 • Naglar skall vara rena och kortklippta innan träningen börjar.
 • Gå inte av mattan barfota och sen upp på mattan igen, nyttja tofflor.
 • Tvätta händer och fötter innan träning.
 • Träna inte om du är sjuk eller har öppna sår/infekterade sår.
 • Täck oinfekterade småsår med plåster/tejp.
 • Om ett sår inte läker, blir infekterat eller om du utvecklar klåda/eksem sök sjukvård.
 • Fråga alltid din instruktör om du är tveksam.
 • Meddela din instruktör om du fått någon sjukdom. Det är viktigt för föreningen att veta.

 

Tränaren är ansvarig för att ovanstående regler efterföljs och någon gång per vecka bör denne genomföra inspektion av naglar och träningskläder. Medlemmar som inte klarar kraven skall ombedjas träda av mattan om de inte kan rätta till felen (klippa naglarna, ta fram rena träningskläder).

 

EFTER VARJE TRÄNINGSPASS

 • Sopa mattan.
 • Spraya desinfektionsmedel på mattan och gnid in med en trasa eller svabb tisdagar,torsdagar och söndagar.
 • Töm kaffebryggaren.

EFTER GÅNG I VECKAN (SÖNDAGAR)

 • Städa toaletterna.
 • Dammsug runt mattan.
 • Töm samtliga papperskorgar, soptunnor finns utanför lokalen.

EN GÅNG I MÅNADEN (SISTA SÖNDAGEN VARJE MÅNAD)

 • Städa duschen med klorin eller annat rengöringsmedel, rensa avloppet i duschen.
 • Töm ”kvarglömt”-korgen.
 • Inventera vilken städutrustning som behövs köpas in och anmäl till styrelsen.

EN GÅNG PER ÅR (I SAMBAND MED SOMMARAVSLUTNING)

 • Utvärdera och revidera städningen och städrutinerna.
 • Lyft mattan och städa under.
 • Eventuell reparation, målning etc.

 

Tränaren utser vem som städar men arbetet skall fördelas likvärdigt mellan klubbens medlemmar. Lista för vem som gjort vilken uppgift vilken dag skall fyllas i efter städningen är slutförd.

Ansvarig tränare för passet tillser att lokalen låses och lyset släcks.

Eftersom vi i viss mån representerar klubben Hilti BJJ Västerås även privat så gäller dessa regler i viss utsträckning även då. För att inte någon ska känna sig obekväm så ser vi gärna att alla som medverkar i vår förening följer dessa enkla regler:

 • Avstå från klädsel som kan förknippas med extremgrupper och även deras sätt att uppföra sig.
 • Visa varandra respekt oavsett ålder, fysiska förutsättningar, kön, sexuell läggning, etnicitet & nationalitet.
 • Avstå från religiösa/politiska symboler och riter/ceremonier.
 • Humor är tillåten såvida den inte innehåller stötande/förnedrande inslag (innefattar även sättet att uttrycka sig).
 • Acceptera att alla är olika och att detta även innefattar prestige, målsättning, erfarenhet, fysisk förmåga osv.
 • Tänk på att ditt ickeverbala språk också kan påverka andra
 • Sträva efter att skapa ett trevligt klimat med och ta hand om varandra
 • Eventuella frågor angående ordningsregler kan förtydligas av instruktör/tränare eller styrelsemedlem
 • Eftersom vi är en förening så är det av yttersta vikt att alla hjälps åt för att vår verksamhet skall fungera
 • Håll dig uppdaterad gällande information från klubben på https://hiltibjj.gymsystem.se och Facebookgruppen Hilti BJJ Västerås
 • Betala din medlemsavgift och träningsavgift i tid
 • Betala för de saker som säljs på klubben tex läsk, energibars osv.
 •  

Med otillåtna förfaranden avses saker som kan skada klubben Hilti BJJ Västerås anseende och ordning. 

Föremål för otillåtna förfaranden:

 • Handgemäng som inte avser direkt självförsvar
 • Olagligt vapenbruk
 • Bruk av olagliga substanser (droger, doping)
 • Påverkan av alkohol under träning
 • Diskriminering pga kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet

 

Klubbens handling om något av detta inträffar:

Omedelbar uteslutning från Hilti BJJ Västerås.

Denna paragraf avser de kriterier som krävs för att få träna i Hilti BJJ Västerås lokaler:

 

Boka dig på passet i Gymsystem senast 21:00 dagen innan träningspasset och markera närvaro med tagg/bricka innan träningen börjar

UNDANTAG PROVPERIOD

Under provperioden så krävs varken medlemskap eller träningsavgift.

Provperioden är normalt 14 dagar och med träningskortet ”Prova på” får man tillgång till 3 pass under de två veckorna innan medlemskap och terminskort behöver införskaffas.

 • Kom i utsatt tid till träningstillfället
 • Hälsa alltid på varandra innan vi påbörjar en övning eller sparring
 • Respektera träningskamraterna och tränaren genom att inte småprata och slösa deras tid vid samlingar och instruktioner
 • Meddela tränaren omedelbart vid skada och gå ej av mattan utan tränarens vetskap
 • Håll nere ljudnivån i lokalen under sparring p.g.a. att verbala klappar ej skall missas
 • Peppa och hjälp varandra, BJJ är ingen lagsport men vi hjälps åt som ett team för att bli bättre.
 • Slit och muskla aldrig in lås, använd aldrig mer kraft än du eller din sparringpartner kan kontrollera
 • Släpp lås/stryp omedelbart vid verbal eller fysisk klapp från sparringpartner
 • Klappa i tid, gör det ont är det oftast försent!
 • Rulla inte på dina kamrater. Håll uppsikt så att du inte krockar
 • Alla är olika, anpassa dig efter din sparringpartners erfarenhet och fysiska förmåga.
 • Fråga tränaren eller en kamrat med mer erfarenhet om du är osäker på tekniker eller rutiner för träning
 • Om du använder utrustning som finns i lokalen så skall den återställas på samma plats och i samma skick som du hittade den

Som åskådare förväntas det av dig att du inte stör verksamheten på mattan. Tränaren har mandat att avvisa personer från lokalen om de bedöms störa verksamheten.

Hos oss finns många olika pass att gå på, nedan följer en förklaring:

BASPASS

Under dessa pass fokuserar vi på grundläggande koncept och tekniker för att lägga engod bas för vår fortsatta träning. Passen riktar sig främst till dig som är ny inom BJJ eller som har tränat några år och vill repetera grunder. Majoriteten av teknikerna fungerar lika bra i GI som NoGI.

TÄVLINGSPASS

Dessa pass är för medlemmar som har ambitionen att tävla. Träningen är mer fokuserad på taktik och teknik ur ett tävlingsperspektiv och tempot på sparringen kan vara högre än generellt.

AVANCERAT PASS

För de medlemmar som redan har grundläggande förståelse om sporten, d.v.s. minst tränat en termin.

Tempot är högre, teknikerna mer invecklade och sparringen är tuffare.

SPARRING/TEKNIKPASS

Under dessa pass så sparras vi till största del, i slutet av passet går vi igenom en eller ett par tekniker.

ÖPPEN MATTA

Fri träning där själv väljer hur du lägger upp passet. Du kan sparras, öva specifika tekniker eller köra fys/styrka om du vill det.

BARNPASS

Pass för barn från 6 års ålder. Barntränaren, i samråd med tränare för Baspassen, avgör när barn är redo att gå upp till dessa. Generellt är detta runt 12-13 års ålder.

GI ELLER NOGI

Under passen märkta ”GI” tränar vi med BJJ-dräkt och bälte, under passen märkta”NoGI” tränar vi med t-shirt/rashguard och shorts/tights.Under passen märkta ”GI/NoGI” är det valfritt att träna med GI eller med t-shirt/rashguard och shorts/tights.

 

Observera att det ibland dyker upp extrapass som ej är schemalagda i Gymsystem, speciellt under sommaren och jul/nyår. Dessa annonseras oftast i Facebookgruppen.

Du skall dock prioritera schemalagda träningspass. Speciellt om du är nybörjare! Extrapassen är INTE tänkta som utbyte av ordinarie pass! 

Genom mitt medlemskap i Hilti BJJ Västerås godkänner jag att föreningen samt tillhörande förbund registrerar, behandlar och publicerar följande information på internet:

 • Medlems personuppgifter
 • Digitalt material som sker inom verksamheten i syfte att marknadsföra klubben. Om bilder tas måste du som inte önskar medverka uttrycka detta klart och tydligt innan fotografering i din profil i Gymsystem.
Loading...